ACCENT

Abrupt climate changes – Evidence from Quaternary sedimentological sequences in Croatia
(Nagle klimatske promjene – Dokazi iz kvartarnih sedimentoloških zapisa u Hrvatskoj)

aktivnosti

7. Hrvatski geološki kongres u Poreču  (2-3. listopada 2023.)
III. Kongres geologa Bosne i Herzegovine u Neumu (21-23. rujna 2023.)
Sudjelovanje na 36. konferenciji IAS-a

partneri

Milana Sachsa 2

10 000 Zagreb

Skip to content