ACCENT

Abrupt climate changes – Evidence from Quaternary sedimentological sequences in Croatia
(Nagle klimatske promjene – Dokazi iz kvartarnih sedimentoloških zapisa u Hrvatskoj)

7. Hrvatski geološki kongres u Poreču

(2-3. listopada 2023.)

Svoje rezultate istraživanja članovi ACCENT projektnog tima prezentirali su na 7. Hrvatskom geološkom kongresu koji se održao u Poreču u razdoblju od 2-3.10.2023. godine. Usmenim predavanjem široj znanstvenoj zajednici prezentirani su rezultati mineraloških i pedoloških istraživanja s lokacije Zmajevac, zatim rezultati datiranja, mineralogije i geokemije  s područja Đurđevca te rezultati geoelektričnog sondiranja u Zmajevcu.

Usmena predavanja su održali dr.sc. Koen Beerten, dr.sc. Jasmina Martinčević Lazar te Mihajlo Pandurov, dipl. ing. geol.

  • Koen Beerten, Nina Hećej, Mihajlo Pandurov, Petar Stejić, Rodoljub Gajić, Ajka Šorša, Jasmina Martinčević, Lidija Galović: Lithology, mineralogy, geochemistry and chronostratigraphy of dune sand and intraformational soils rich in heavy minerals in Podravina, Northeastern Croatia
  • Jasmina Martinčević Lazar, Lidija Galović, Stjepan Husnjak, Ajka Šorša, Nina Hećej:

Mineraloška svojstva černozema i černozemu sličnih tala u Istočnoj Hrvatskoj

  • Mihajlo Pandurov, Petar Stejić, Rodoljub Gajić, Lidija Galović, Ajka Šorša:

Rezultati geoelektričnog sondiranja prapor-paleotlo sekvence u Zmajevcu, Hrvatska

Članovi projekta sudjelovali su i na kongresnoj ekskurziji „Crvena Istra“ unutar koje su posjetili četiri lokacije s različitim kopnenim materijalima vezanih uz četiri regionalne diskordancije u slijedu karbonatnih naslaga zapadnoistarske antiklinale koje služe kao pokazatelji paleookoliša, paleoklime i provenijencije.

Profesorica Rosa Maria Poch demonstrira različite načine uzorkovanja tla za mikromorfološku analizu; obilazak laboratorija u kojem se pripremaju uzorci za izradu prepara tla (Lleida, Španjolska)

Usmena prezentacija dr.sc. Jasmine Martinčević Lazar, suradnice na projektu

Usmena prezentacija dr.sc. Koena Beertena, suradnika na projektu

Terenske vježbe u okolici Trempa (Španjolska)

Usmena prezentacija Mihajla Pandurova, dipl. ing. geologije i suradnika na projektu

Preparat paleotla (makro i mikro)

Članovi tima zajedno na kongresnoj večeri

Predavanja na intenzivnoj radionici iz mikromorfologije

Detalj s ekskurzije „Crvena Istra“ na kojoj su sudjelovali članovi projektnog tima

Milana Sachsa 2

10 000 Zagreb

Skip to content