ACCENT

Abrupt climate changes – Evidence from Quaternary sedimentological sequences in Croatia
(Nagle klimatske promjene – Dokazi iz kvartarnih sedimentoloških zapisa u Hrvatskoj)

Godišnji sastanak projektnog tima ACCENT

5. i 6. prosinca 2022.

Hrvatski geološki institut

Godišnji sastanak projektnog tima održan je 5. i 6. prosinca 2022. u prostorijama Hrvatskog geološkog instituta. Na sastanku je sudjelovalo svih 11 članova tima, iz ukupno šest institucja.

Glavne teme sastanka bile su sljedeće:

  • stanje provedenih projektnih aktivnosti,
  • osvrt na prve rezultate revizije projekta, te
  • detaljni dogovori vezani za buduće aktivnosti.

Dogovoreni su datumi budućih terenskih istraživanja te sudjelovanja na konferencijama u 2023. godini. Pregledan je status plana publiciranja te su članovi podijeljeni u grupe kako bi prodiskutirali određene rezultate, dogovorili nastavak rada na pojedinim člancima i postavili rokove za dovršavanje prvih verzija.

Također, s obzirom da su prvi preparati za mikromorfološku analizu uzoraka s istraživanih područja stigli također u ponedjeljak 5. prosinca, Profesorica Rosa Maria Poch i doktorandica Nina Hećej su odvojile nekoliko sati kako bi se posvetile mikromorfološkoj analizi paleotala.

Sve u svemu, sastanak je bio iznimno produktivan zbog velike aktivnosti svih članova. Prenesene su i prodiskutirane sve novosti te je donešen detaljan plan za nastavak provedbe projektnih aktivnosti. Fotografije s radionice nalaze se u nastavku.

ACCENT project annual meeting, 2022

ACCENT break out session

ACCENT micromorphological analysis of the palaeosols

Milana Sachsa 2

10 000 Zagreb

Skip to content