ACCENT

Abrupt climate changes – Evidence from Quaternary sedimentological sequences in Croatia
(Nagle klimatske promjene – Dokazi iz kvartarnih sedimentoloških zapisa u Hrvatskoj)

International Geochronological Summer School (Morteratsch, Švicarska)

28. kolovoza – 3. rujna 2022.

Doktorandica Hrvatskog geološkog instituta, Nina Hećej, sudjelovala je na međunarodnoj ljetnoj školi geokronologije ne bi li dobila najnovije informacije o metodama datiranja koja se koriste u okolišnim istraživanjima. Program radionice obuhvaćao je predavanja vrhunskih svjetskih stručnjaka na temu različitih metoda datiranja: 14C, OSL, datiranje izloženosti 10Be, 26Al, 36Cl,   primjenu dendrokronologije te stabilnih izotopa u rekonstrukciji paleookolišnih parametara i klimatskoj rekonstrukciji, te primjenu plemenitih plinova u rekonstrukciji ekoloških promjena u vodenim sustavima.

Osim predavanja, unutar radionice organizirane su kabinetske i terenske vježbe uzorkovanja, obrade, kalibracije te interpretacije različitih metoda datiranja. U sklopu radionice održane su i prezentacije o istraživanjima sudionika radionice koje su popraćene diskusijama. Nina Hećej je održala prezentaciju na temu svog doktorskog rada te područja istraživanja HRZZ projekta ACCENT. 

 

Profesorica Rosa Maria Poch demonstrira različite načine uzorkovanja tla za mikromorfološku analizu; obilazak laboratorija u kojem se pripremaju uzorci za izradu prepara tla (Lleida, Španjolska)

Prikupljanje uzoraka za datiranje izloženosti 10Be  metodom

 

Uzorkovanje za određivanje starosti metodom optički stimulirane luminiscencije (OSL)

 

Uzorkovanje za potrebe provedbe dendrokronološke analize

Milana Sachsa 2

10 000 Zagreb

Skip to content