ACCENT

Abrupt climate changes – Evidence from Quaternary sedimentological sequences in Croatia
(Nagle klimatske promjene – Dokazi iz kvartarnih sedimentoloških zapisa u Hrvatskoj)

Sudjelovanje na 4 th International Conference of Young Scientists Soil in the Environment (SITE)

29. svibnja – 1. lipnja  2022.

Toruń, Poljska

U razdoblju od 29. svibnja do 1. lipnja Nina Hećej, doktorandica na ACCENT projektu, je sudjelovala s usmenim izlaganjem na 4. međunarodnoj konferenciji mladih znanstvenika (4 th International Conference of Young Scientists Soil in the Environment). Konferenciju su organizirali mladi znanstvenici sa Sveučilišta Nikole Kopernika u Toruńu i Sveučilišta prirodnih znanosti u Poznańu. Na konferenciji je sudjelovalo 35 mladih znanstvenika iz 12 zemalja (Kine, Hrvatske, Češke, Etiopije, Indije, Irana, Nigerije, Pakistana, Poljske, Portugala, Švicarske i Vijetnama). Unutar 3 plenarne sesije prezentirano je ukupno 21 predavanje i 11 postera. Nina je održala prezentaciju na temu metodologije i očekivanih rezultata svog doktorskog istraživanja koje provodi u sklopu HRZZ projekta ACCENT ne bi li potaknula diskusiju na navedenu temu i dobila sugestije oko implementiranja dodatnih metoda u istraživanju.

Nagrade za najbolja usmena izlaganja podijeljena su na plenarnoj sjednici sljedećim sudionicima: Tianjin Ren – Kina (1. mjesto), Alda Vieira – Portugal (2. mjesto), Nina Hećej – Hrvatska (3. mjesto).  U sklopu konferencije organiziran je i jednodnevni teren na kojem se obišlo područje subglacijalnih kanala i jezera okruga Brodnica. Opisane su tri vrste tala, nakon čega je uslijedila vožnja kajakom.

Na konferenciji je sudjelovala i predsjednice IUSS-a, prof. dr. Laura Bertha Reyes Sánchez, koja je tijekom završne ceremonije izrazila zahvalnost za visoku znanstvenu razinu usmenih izlaganja i postera. Također je napomenula da je aktivnost mladih vrlo važna za budućnost IUSS-a, stoga su ovakve inicijative poput SITE konferencije vrlo važne i dokaz da takve inicijative treba podržati i u budućnosti.

Naslovna i posljednja stranica prezentacije ACCENT projekta

Prezentacija o procesima na padinama i eroziji tla

Prezentacija o datiranju glacijalnih sedimenata

Stručna ekskurzija

Profil hidromorfnog tla

Milana Sachsa 2

10 000 Zagreb

Skip to content